Forvaltningsutvalet

24.05.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 24.05.2018
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 24.05.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2018 Forvaltningsutvalet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (3) Vis
23/2018 1. gongs handsaming - Områdeplan Campus Sogndal Vis (12) Vis
24/2018 Klage av avvisingsvedtak i BD-sak 93/18 - Matrikkelføring GBnr 13/69 Vis (13) Vis