Kommunestyret

14.06.2018 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.06.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.06.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2018 Kommunestyret 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 14.06.2018 Vis (7) Vis
19/2018 Chr.Leigh`s Legat perioden 2015 - 2019 - Val av ny vara - 2018 - 2019 Vis (1) Vis
20/2018 Kjøp og utbetring av lokale for Sogndal ressurssenter Vis (5) Vis
21/2018 Innfallsport Fjærland og Nasjonalparken Vis (1) Vis
22/2018 Ny handsaming - Detaljreguleringsplan for Fosshagen barnehage Arealplan - ID: 1420 - 2017010 Vis (6) Vis
23/2018 Detaljreguleringsplan for Fossetunkvartalet Vis (9) Vis
24/2018 Fastsetting av planprogram for arealdel til kommuneplanen 2018-2028 Vis (2) Vis Vis (1)
25/2018 Tertialrapportering 1/2018 Vis (3) Vis