Gjennom arbeidet vert det utarbeidd to planer. Områdereguleringsplan for Hodlekve (plan 1) og områdereguleringsplan Rindabotn – Kambafjellet (Plan 2).

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Sognefjorden Utvikling AS.

Planprogram områdeplan Hodlekve

Notat områdeplan Hodlekve

Varsel om oppstart

For nærmare informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettast til:

Johannes Henrik Myrmel
mob. 454 04 993
e-post: johm@norconsult.no

Dersom du har opplysningar, synspunkt, merknader, planar eller informasjon om tinglyste rettar som kan vere av interesse for planarbeidet, ber vi om at du innan 20.8.2018 tilskriv:

Norconsult AS
Campus Fosshaugane
Trolladalen 30
6856 Sogndal