Program:

  • Opning v/ordførar Jarle Aarvoll
  • Orientering om prosess og organisering v/prosjektleiar Fredleiv Fosse
  • Orientering om bygget v/tenesteleiar Jarle Skaar