Sogn PPT yter tenester til kommunane Aurland, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Vidare yter kontoret tenester til vidaregåande skular i Sogndal, Aurland og Balestrand.

Sogn PPT skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med særlege behov gjennom utdanningsløpet.
Barn/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølve ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen.  Vaksne tek sjølv kontakt med tenesta.

Kva gjer PPT?

  • psykologisk pedagogisk utgreiing
  • individuell oppfølging av barn og unge
  • rådgjeving til foreldre/føresette
  • samarbeid med barnehagar og skular
  • rettleiing til tilsette i barnehage og skule
  • hjelp til overgangar i opplæringsløpet
  • hjelp til lærlingar/lærekandidatar i bedrift

Les meir på nettsida til udir

Kontaktinformasjon Sogn PPT

Sogn PPT finn du i Lunnamyri 2.
Bruk hovudinngangen til Sogndal vidaregåande skule.

Postadresse
Lunnamyri 2
6856 Sogndal

Annan kontaktinformasjon
Telefon 45 97 80 80
E-post: postmottak.ppt@sogndal.kommune.no

Opningstider sommar (15.05. - 14.09.)
Dag Tid
Måndag     08:00 - 15:00
Tysdag, onsdag, torsdag  08:00 - 15:00
Fredag   08:00 - 15:00
Opningstider vinter (15.09. - 14.05.)
Dag Tid
Måndag     08:00 - 15:45
Tysdag, onsdag, torsdag  08:00 - 15:45
Fredag   08:00 - 15:45

T

 Fellesferie i veke 27, 28, 29 og 30