Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar - avslutta høyring, ikkje vedtekne

Områdeplan Campus Sogndal

Forvaltningsutvalet handsama sak 23/18 i møte 24.5.2018 og fatta følgjande vedtak:

Forvaltningsutvalet legg områdereguleringsplan Campus Sogndal, dagsett 16.05.2018, ut til offentleg ettersyn og høyring, jamfør plan- og bygningslova § 12-10 med dei endringane som vart vedteke i møtet. Forvaltningsutvalet vil gjennomføre eit informasjonsmøte om planen i høyringsperioden.