Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar til offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan Lunnamyri

Frist 04.05.18.

Forvaltningsutvalet vedtok i sak 8/18 den 08.02.2018 å legge ut planen til høyring og offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslova §12-10.

Detaljreguleringsplan for Navarsetevegen 38

Frist 27. mars

Forvaltningsutvalet vedtok i sak 9/18 den 08.02.2018 å legge ut planen til høyring og offentleg ettersyn i tråd med plan- og bygningslova §12-10.

Offentlig ettersyn; Detaljregulering for vegparsell på Kjørnesplatået

Frist 27.01.18, Arealplan-ID: 1420- 2017006

Forvaltningsutvalet handsama sak 64/17 i møte den 7.12.2017, og vedtok at detaljreguleringsplan for vegparsell Kjørnesplatået skal leggjast ut på høyring og offentleg ettersyn, i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.