Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar til offentleg ettersyn

Offentlig ettersyn; Detaljregulering for vegparsell på Kjørnesplatået

Frist 27.01.18, Arealplan-ID: 1420- 2017006

Forvaltningsutvalet handsama sak 64/17 i møte den 7.12.2017, og vedtok at detaljreguleringsplan for vegparsell Kjørnesplatået skal leggjast ut på høyring og offentleg ettersyn, i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.