Politivedtekter for Sogndal kommune

Merknader skal sendast til på elektronisk skjema eller til:

Sogndal kommune
Postboks 153
6851 Sogndal

postmottak@sogndal.kommune.no