Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: Siv Janne Krokgjelet
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Malin Skilbrei Våtevik
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: May Tufte
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: May Tufte
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: May Tufte
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Solfrid Roaldsdotter Kringstad
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Solfrid Roaldsdotter Kringstad
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Solfrid Roaldsdotter Kringstad
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Andreas Lerheim Olsen
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Andreas Lerheim Olsen
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
18/1411-5 Kopi av ID
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Andreas Lerheim Olsen
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: Leitetunet sameie
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Siv Janne Krokgjelet
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Sogn Lab
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Sogndal kommune
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: Karstein Ylvisåker, Aslaug Kjellbjørg Lerum, Kåre Norvald Lerum, SOGNDAL HOTELL AS, Gunnar Kjøstvedt
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: FAU Trudvang skule
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Kjell Tokvam
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Ingar Kvam
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: Tom Jacob Dybwad, Per Magne Fimreite, Egil Atle og Erna Viken Holvik
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: A- Vista
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Sogneprodukt
Dato: 18.04.2018 - Mottakar: Doffin
Dato: 18.04.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane