Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: sigvartsen DESIGN as
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Tarjei Nedrelo
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Statens kartverk
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Heidi Hagelin
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Lill Mari Vibe Simonsen, Anders Bjørk
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Inger-Johanne Pedersen
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Fylkemannen i Sogn og Fjordane
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Sogn og Fjordane fylkeskommune
17/1472-140 Krav om drøfting
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Utdanningsforbundet
17/1472-141 Krav om drøfting
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Utdanningsforbundet
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Utdanningsforbundet
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Utdanningsforbundet
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Elmer Sjøvoll
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Laila Weinholdt Beheim
16/879-2 Tenestebevis
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Ali Ali Saleh
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Kari Hollekve
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Decon - X international
18/178-1 Tenestebevis
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Anne Sofie Einan
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Ingrid Kreken Neset
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Ingrid Kreken Neset
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Marta Hofslundsengen
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Marta Hofslundsengen
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Marta Hofslundsengen
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Oddvar og Ragnhild Foss
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Nav Sogndal
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Nav Sogndal
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Veronica Trygstad
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Norsk Helsenett SF
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: NAV Sogn og Fjordane
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Anna Yttri
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Sonia D. Kvam
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Oddvar og Ragnhild Foss
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Jenny Farsund Storvik
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Silje Resaland
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Oddvar Foss, Ragnhild Kristine Foss
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Silje Resaland
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Silje Resaland
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Susanne Engeland Reppen
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Kartverket Tinglysing
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
18/184-1 Tenestebevis
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: Fagforbundet Sogn og Fjordane
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Avsendar: AH Eigedomsselskap AS
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Statens kartverk
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Kjell Øystein Rutle, Kari M. Rutle Fjærestad, Malvin Rutles dødsbu v/Johanne Elisabeth Rutle, Odd Rutles dødsbu v/Annlaug Rutle, Otto Rutle, Nils Distad
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Hege og Frode Harberg, Statens vegvesen Region Vest, Asle Roar Hundere, Sogndal kommune
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Kollsete Alf Reuss
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Severin Reuss Kollsete, Alf Reuss Kollsete, Liv Kirsten Løvold, Magnus Kollsete, Leiv Dag Hollekve, Marianne Skjeldestad Hove, Erik Skjeldestad
Dato: 16.01.2018 - Mottakar: Statens vegvesen V/ Ole Andre Olsgaard