Søknadsfristen er endra til måndag 24.08. kl. 23.59.59. for begge tilskotsordningane.

Produksjonstilskot i jordbruket.

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Foretak registrerte i Enhentregisteret som driv jordbruksproduksjon kan søka produksjonstilskot og RMP.
Nye søkarar bør kontakta kommunen i god tid før søknadsfristen for å sikra at registrering er på plass.