Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (td MinID eller Bank-id).

Det er viktig at nye søkarar kontaktar kommunen i god tid for å sikre at alt er på plass - rett registrering av foretaket i Brønnøysundregisteret, tilknyting mellom foretak og landbrukseigedom m.m.

Søknadsfristen 15. oktober er absolutt, men du kan endra opplysingar 14 dagar etter fristen.


Meir informasjon og søknadsskjema

Produksjonstilskot

RMP - Regionalt miljøprogram