På grunn av at ekstraløyving frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune vart redusert, må vi dessverre redusera beløpet til påfylling av korta med kr. 150,- pr. person frå 01.07.16.