For begge ordningane gjeld det at føresette må søkja kommunen og leggja ved dokumentasjon.

Les meir om ordningane

Det må søkjast på nytt kvart år. Inntektsgrense f.o.m. 1. august 2018 er 533 500 kroner.
Frist for å søkja om redusert foreldrebetaling med verknad frå 15. august 2018 er 28. juni 2018.

Søknadsskjema:

Søk om redusert barnehagebetaling