Fylkesmannen i Sogn og Fjordane opplyser at utbetaling av tilskot frå ordninga regionalt miljøprogram og organisert beitebruk er utsett til 14.03.2018.