Alle innspel er velkomne, spesielt når det gjeld område som kan oppfattast som trafikkfarlege eller område som treng utbetring.

Innspel sendast på eige skjema, på epost til postmottak@sogndal.kommune.no eller via post.

Frist for innspel 11. juni 2016.


Eksisterande plan