Sogndal kommune har utarbeid eit utkast til Hovudplan for trafikktrygging 2017-2020.

Innspel sendast på eige skjema, på epost postmottak@sogndal.kommune.no eller via post.  

Frist for innspel 28. oktober 2016.  

Utkast plan til høyring