Merknader til høyringsutkastet må vera innkomne til Sogndal kommune innan 22.05.16.

Merknader kan sendast på eige skjema eller e-post til postmottak@sogndal.kommune.no

Dokument i saka: