Ta kontakt med Tenestetorget i kommunehuset for generell orientering og kjøp av P-kort.

  • Løyvet/parkeringkortet gjeld berre for den staden/området løyvet er utskrive for
  • Køyretøyet sitt kjennemerke skal påførast P-kortet (Inntil to stk)
  • Kjøpar av parkeringsløyve får ikkje førerett til parkering dersom det tidvis ikkje er ledig parkeringsplass
  • Tap av P-kort vert ikkje refundert

Oversikt over parkeringssoner og prisar