Område er om lag 7 690 m2 stort.

Prospekt/salsoppgåve

Minimum akseptfrist for bod er eit døgn. Skriftleg bod kan sendast til postmottak@sogndal.kommune.no 

I prospektet heiter det for kvart tomteområde/tomt at kommunen mottek Bod frå : …… og ein pris.
Det heiter vidare i bodskjemaet  at seljar står fritt til å forkaste eller akseptere eitkvart bod.

For tomteområdet vil det vera ei konkret vurdering ved kvar førespurnad.

Alle einebustadtomtene er selde.

Bodskjema Kjørnes IV.doc

Kontakt:
Maj Britt Solberg
maj.britt.solberg@sogndal.kommune.no
57 62 96 30

Papirutgåve av prospektet kan du få ved å kontakte Tenestetorget på kommunehuset.