Siri Nummedal er  barnevernspedagog og jobber som miljøterapeut på Trudvang skule. I etterkant kom FO sitt fagmagasin Fontene på besøk for å snakke meir med oss om satsinga på miljørettleiarar i skuleverket opp mot å arbeide med det psykosiosiale, det sosialfaglege og det å sjå heile eleven. 

Les Fontene sin artikkel

Foto: https://fontene.no