Sogn og Fjordane kan frå 2020 bli del av Vestlandsregionen, saman med Hordaland og Rogaland. Fylkesordførarane i dei tre fylka underteikna intensjonsplanen i september, og no kan alle – privatpersonar, kommunar, lag, organisasjonar og næringslivet – kome med innspel og synspunkt.

Høyringsfristen er 23. november.

Få meir kjennskap til intensjonsplanen, og korleis du sender inn høyringsinnspel på heimesida til fylkeskommunen.