Stad: Thon Hotel Jølster

Påmelding: Innan 22. november på nettsida til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Tema: Landbruksproduksjon i endra klima

Målgruppe: Bønder, forvaltning, rådgjevarar, politikarar og alle andre som er opptekne av utviklinga i landbruket

Møteleiar: Torill Midtkandal

Pris: 200 kroner

Invitasjon og program