Hugs å trille fram avfallsbehaldarane for tømming på hentedag. Det vert delt ut 1 rull med plastsekker pr. behaldar for papp/papir. 

Dersom du delar dunk eller er bortreist på tømmedag, og difor ikkje får utlevert plastsekkane du skal ha, kan det hentast på tenestetorget i kommunehuset 
innan 1 månad etter utlevering