Foreldrebetaling for skulefritidsordninga per månad:
Type plass   Akt.kode Merknad   Prisar 2018
Heil plass med ferie SFO001 Alle skulane
 2790
Ettermiddagsplass SFO002 Alle skulane
 1760
Morgonplass SFO003 Norane
   880
Morgonplass SFO004 Trudvang og Kaupanger    995
Morgon- og ettermiddagsplass (heilplass utan ferie) SFO005 Alle unnateke Fjærland  2750
Morgonplass og ettermiddagsplass to dagar SFO009 Trudvang  1860
Ettermiddagsplass to dagar SFO011
SFO012
SFO013
Norane
Trudvang
Fjærland
   905
Ettermiddags- og ferieplass, unnateke juli SFO016 Alle unnateke Fjærland
  2750
Ettermiddagsplass to dagar og ferieplass SFO018 Trudvang   1865
Ferieplass (unnateke juli) SFO020 Alle skulane    995
Ettermiddagsplass fire dagar SFO021 Norane  1350
Morgon og tre ettermiddagar SFO026 Kaupanger  1990
Tre valfrie ettermiddagar SFO027 Kaupanger  1030

Moderasjonsordningar for SFO:
Barn 1: Full pris
Barn 2: 30 % moderasjon
Barn 3 og fleire: 50 % moderasjon

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 23 pr heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.