Ferie- og fridagar 2018 - 2019
Første skuledag Måndag 20. august
Haustferie 8. - 12. oktober (veke 41)
Siste skuledag før jul Fredag 21. desember
Første skuledag etter jul Torsdag 3. januar
Vinterferie 18. - 22. februar (veke 8)
Elevfri dag i april Fredag 5. april
Siste skuledag før påske Fredag 12. april
Første skuledag etter påske Tysdag 23. april
Elevfri dag i mai Fredag 31. mai
Siste skuledag Fredag 21. juni

Vedteke i Skule og barnehageutvalet i Sogn og Fjordane 1.6.2017