Nytt i år er at alle søknadar skal leverast digitalt.

Søknadsskjema ligg på landbruksdirektoratet sine heimesider i lag med utfyllande informasjon.
Innlogging skjer via Altinn.

Strategiplan for SMIL:
Tiltaksstrategi - tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket