Søknaden bør sendast elektronisk via Altinn.

Søknadsfristen er 20.januar.

landbruksdirektoratet sine nettsider finn du informasjonsskriv og brukarhjelp samt aktuelle rundskriv og forskrifter.
 

Ny ordning vert innført 1. mai 2017 – med søknadsfrist 15. mai

Søknaden no i januar er siste gong du søkjer i gamalt system og med dei gamle fristane. Frå mai 2017 blir det nye søk­nadsfristar. Set deg inn i dei nye søknadsdatoene, og ver tidleg ute med å søkje. Det er mogleg å søkje frå 1. mai. Les meir om dei nye endringane med nye søknadsfristar for produksjonstilskot og avløysartilskot.

Når ny ordning vert innført må alle søke elektronisk. Alle søkjarar bør difor ordne seg tilgang til Altinn og få Bank-ID i god tid.