Vi er inne i ein ny kommunestyreperiode og alle sals- og skjenkestader må søkje på nytt om sals- og skjenkeløyve for alkohol.

Søknadsfrist :18.mars 2016.

Ny løyveperiode

Løyveperioden for sal- og skjenking av alkohol går ut 30. juni 2016 for alle sals- og skjenkestader.  Alle som ønskjer sals- eller skjenkeløyve
for neste fireårsperiode må søkje på nytt.

Neste løyveperiode gjeld frå 1.juli 2016 til 30. juni 2020.

Alle salgs- og skjenkestades må sende elektronisk søknad :

Søk om salgsbevilling

Søk om skjenkebevilling

Vedlegg kan ettersendast på papir.