51 barnevernstenester havner i raud kategori, som betyr at dei har betydelege avvik.  Det er i dei tre nordlegaste fylka, Sogn og Fjordane og Hordaland vi finn den høgaste delen med kommunale barnevernstenester i raud kategori.

Blant dei 17 barnevernstenestene i Sogn og Fjordane er det ei teneste som samla sett scorar raudt, ni som scorar gult og sju som scorar grønt. Sogn barnevern er ei av tenestene som scorar grønt. Det er svært positivt å få dette resultatet den nasjonale i kartlegginga av barnevernstenestene. Resultatet viser at dei tilsette i Sogn barnevern har gjort og gjer eit godt, langsiktig og pågåande kvalitetsutviklingsarbeid av tenesta.

Meir informasjon om trafikklyssystemet