Sognekraft har i samarbeid med Sogndal kommune bygt ut fjordvarmeanlegget som i dag forsyner Campus-området med energivenleg varmepumpeenergi. Det gjeld Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kvåle skule og Sogndal fotball. I tillegg skal nytt helse- og omsorgssenter nytte denne energien.

Det vil òg vere naturleg at nye byggeprosjekt koblar seg på denne energiløysinga framover.

Sogndal kommune har fått prisen m.a. for si satsing på miljøvenlege energiløysingar. Dette hadde ikkje vore muleg utan det gode samarbeidet med Sognekraft og Enova.

Meir informasjon om prosjektet

Fjordvarmeanlegget_600x400.jpg

I energisentralen: Adm. direktør i Sognekraft Terje Bakke Nævdal og ordførar Jarle Aarvoll.