Kontaktinfo
Besøksadresse: Kulturhuset, 2. etasje
Postadresse: Postboks 153, 6856 Sogndal

Dagleg leiar:
Åge Vedvik
telefon 99 28 60 17
epost frivilligsentralen@sogndal.kommune.no

Aktuelle dokument
 

Styret i frivilligsentralen

Vedtekter

Referat frå kontaktmøte

Årsmelding 2014

Aktivitetsplan 2015

 

 

Arkiv - eldre dokument