Rolle Politiske verv Namn Tlf. E-post
Leiar Kommunestyret (medlem)
Forvaltingsutval (meldem)
Formannskapet (2. varamedlem for H, V, Frp)
Fellesnemnda (2. varamedlem  for H, V, Frp)
Einar Vatlestad 90100865 ein-vat@hotmail.no
Nestleiar   Jørgen Kvitne Walquist 48080471 jorgen.k.walquist@gmail.com
Gruppeleiar Kommunestyre (medlem)
Formannskapet (medlem)
Adminstrasjonsutvalet (medlem)
Fellesnemnda (medlem)
Heimevernnemnda (varamedlem)
Karin Vikane 90183649 karin.vikane@gmail.com
Medlem   Aslak Randmo 97160936 asrandmo@online.no
Medlem Kommunestyret (medlem)
Velferd-, oppvekst- og kulturutvalet (medlem)
Formannskapet (3. varamedlem for H, V, Frp)
Fellesnemnda ( 3. varamedlem  for H, V, Frp)
Sam.arb.utvalet skule og barnehage (Trudvang) (medlem)
Gunnhild Bøyum 48102846 g.boyum@kr-rekneskap.no
medlem Kommunestyret (medlem)
Formannskapet  (1. varamedlem for H, V, Frp)
Forvaltningsutvalet (3. varamedlem)
Fellesnemnda ( 1. varamedlem  for H, V, Frp)
Arne Glenn Flåten 91544310 glenn.erik@mac.com
Sekretær Kommunestyret (1. varamedlem)
Kontrollutval (leiar)
Arnt Hovland Munthe 90837175 arnt.hovland@aroygard.no
Kvinneforumansvarleg   Mona Sviggum 95272527 h-hotel@online.no
Varamedlem Sakkunnig nemnd tor eigedomsskatt (nestleiar) Grete Kristin Lerum 91146264 grethe.lerum@lerum.no
Varamedlem   Marit Helene Hovland Munthe 97035429 marit.hovland@aroygard.no
Varamedlem Kommunestyret (5. varamedlem) Vidar Vadset 99401262 vadseth@saftkokaradn.com

Loge Høgre

 

 Sogndal Høgre si nettside