Besøksadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet
Postadresse: Kyrkjevegen 6

Sentralbord: 57 67 99 85

Ope måndag – fredag kl. 0900-1500