Manntalet vert lagt ut frå måndag 02.05.2016 på fylgjande stader:

  • Tenestetorget
  • Biblioteket
  • Fjærland busenter
  • Prix Kaupanger

Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan er innført feil, eller utelate frå manntalet i kommunen, kan du krevje at valstyret rettar opp feilen. Kravet skal vere skriftleg og grunngjeve.

Adressa til valstyret er:
 Sogndal valstyre, Postboks 153, 6851 Sogndal