Vatnet vil innehalda luft og vera misfarga etter at koblingsarbeidet er avslutta. Tapp difor ut vatn før bruk.