Leitevegen vert stengt mellom Markavegen og Rutlinslid som synt på vedlagt kart. Omkøyring vert via Markavegen. Det vil vere passasje for gåande og syklande under heile anleggsperioden som er venta å vare til oktober.