Opningstider i vallokala 11. september:

Fjærland (Fjærland oppvekstsenter) 13:00 - 20:00
Norane (Norane oppvekstsenter) 13:00 – 20:00
Kaupanger ( Kaupanger skule) 09:00 – 20:00
Trudvang (kommunehuset) 09:00 – 20:00

Kven har stemmerett ved stortingsvalet? 
Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2017 og som er, eller har vore, registrert i Folkeregisteret som busett i Noreg. 
 
Hugs å ta med legitimasjon! 
 
Har du fått valkort, ta det med. Du trenger ikkje valkortet for å stemme, men det sparar deg for tid. 
 
Informasjon om val på kommunal- og regionldepartementet på portalen https://valg.no


Valstatistikk frå SSB

Informasjon om førehandsrøysting og ambulerande røysting