Dette er mellombelse telefonnummer som skal nyttast inntil det nye telefonsystemet er på plass.