I årets landbruksoppgjer vart partane enige om å leggja større vekt på drenering som klima- og miljøtiltak.

Les meir om tilskot til drenering på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Skjema for søknad, plan og miljøvurdering