Tilskotet går til rydding av vegar og stiar som er nytta av ålmenta. Søknadene vert handsama fortløpande, og dei skal sendast til kommunen.

Meir informasjon om ordninga finn du på Fylkesmannen si nettside.
​Ved spørsmål kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.