Kontaktperson Eva Nilsen Huke,
 tlf. 57 65 56 45, 57 62 96 57.

NB. Tilskot kan i år berre søkast av føretak som oppfyller kriteria for produksjonstilskot.

Søknadsfrist : 29. april 2016.

Søknadsskjema

Meir informasjon om ordninga