Kommunebarometeret er ei samanlikning av alle kommunane i landet, bygd på 126 nøkkeltal i fleire ulike sektorar. Barometeret målar både kvaliteten på kommunale tenester og økonomi/effektivitet, og ser dette i samanheng. Det er Kommunal Rapport som årleg utarbeider dette barometeret.

Vinnar av Kommunebarometeret 2016 vart Sandefjord følgd av Mandal og altså Sogndal.

Her er alle tabellane i Kommunebarometeret 2016