Logo - Sogn næringDet er Sogn Næring som forvaltar fondet på vegne av kommunane. Dei bistår og med å utvikle idéar og prosjekt saman med deg. 
 
Kontakt Sogn Næring i dag! 
Det kommunale næringsfondet vert nytta til: 
  • Tiltak som fremjer næringsutviklingsarbeidet i kommunane.
  • Tilrettelegging og støtte til nyetableringer og dei minste bedriftene.
  • Forstudie og forprosjekt, utvikling av nye forretningsområde og lokalbaserte prosjekt i større bedrifter.
I tillegg til næringsfondet har Sogn Næring og andre verktøy som kan hjelpe idéen, prosjektet eller bedrifta di vidare.
 
 
Illustrasjon - Leikanger kommune
Illustrasjon - Sogndal kommune