Tilskot frå regionalt miljøprogram vert utbetalt frå 06.03.18. opplyser Landbruksdirektoratet.

Søkaren vil få pengane på konto onsdag 14.03.18.

Klagefristen er 27.03.18.