Merk: Dette gjeld ikkje søknad om RMP-tilskot

Det er utfyllande opplysningar om dette i rundskriv 2018-42.