Personar over 65 år, vaksne og barn med diabetes, kroniske sjukdomar i hjarte, luftvegar, lever, nyre, nervesystem, svært alvorleg overvekt. gravide frå 12 svangerskapsveke, og personar med nedsett infeksjonsforsvar vert rådde til å vaksinere seg.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til personar over 65 år og personar i risikogruppe.

 

Prisar :

Influensavaksine kr. 200,-
Pneumokokkvaksine  kr. 400,-

 

Det blir redusert bemanning på laboratoriet desse to dagane.