Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekne planar

Detaljreguleringsplan for Kløvhola

Kommunestyret vedtok i møte den 14.12.2017, sak 52/17, detaljreguleringsplan for Kløvhola, i medhald av plan- og bygningslova §12-12.

Detaljreguleringsplan Hodlekve - Rinden

Kommunestyret i Sogndal kommune vedtok i sak 42/2017 den 14.09.2017 Detaljreguleringsplan Hodlekve - Rinden, jf.  plan- og bygningslova § 12-12.

Detaljreguleringplan Vatnasete

Kommunestyret i Sogndal kommune vedtok i sak 41/2017 den 14.09.2017 Detaljreguleringsplan Vatnasete, jf.  plan- og bygningslova § 12-12.