Markavegen er stengt i området merka med raudt kryss. Det er ikkje mogleg å passere for nokon – heller ikkje gåande. Alternativ er å gå Leitevegen eller Navarsetevegen.

Gangvegar merka i lilla, er opne. 

Arbeida er venta å vere ferdig innan utgangen av juni 2017.