Alternative ruter for mjuke trafikantar: (klikk på biletet for å få opp større kart)

Vegstenging - alt. rute

Arbeida er venta å vare til slutten av oktober.

Sogndal kommune beklagar ulempa dette medfører for alle.