Eining

Telefon

Pleie og omsorg 57 62 98 00
Feil med straumtilførsel - Sognekraft 57 69 86 02
Meldetelefon veg
  Send gjerne SMS!  [Gjeld vintervedlikehald]
 95 75 18 76
Brannvakt - Vakthavande overbefal 48 29 69 29
Kreftkoordinator 99 28 62 29

Viltvakttelefonen

  • Om det gjeld akutt sak i samband med søk etter påkøyrd hjortevilt, eller anna vilt, skal du kontakte politiet på tlf. 02800 eller Sogndal Ettersøkslag på 950 71 488.

  • Om du skal sette i gang søk etter påskote hjortevilt, og ynskjer å nytte lys i mørket, skal du varsle kommunen på viltvakttelefonen.  Du skal og varsle grunneigar og politi på tlf. 02800 før søket tek til.

  • Om du har gjennomført søk etter påskote hjortevilt, og du ikkje har fått avliva dyret innan kveld fyrste dag, skal du kontakte kommunen på viltvakttelefonen.  Dette gjeld og om dyret er kome inn i anna vald.

  • Dersom du treng  å snakke med kommunen om andre akutte saker som er knytta til hjort og anna vilt, skal du kontakte kommunen på viltvakttelefonen.

    Kommunen oppmodar om at saker som ikkje er akutte vert tekne opp med ansvarleg innanfor vanleg kontortid (08.00 – 15.00 ). Ta kontakt med kommunen på sentralbord 57629600

99 28 60 74